Author: webdeveloper

Odpady w Żarowie pod nadzorem i kontrolą

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu zakończyli kontrolę przeprowadzoną w związku z wnioskiem interwencyjnym mieszkańców, przekazanym przez Burmistrza Żarowa.W zgłoszeniu wskazano na nieprawidłowości w zakresie gospodarki odpadami

Czytaj dalej »

Zanieczyszczenie rzeki Strzegomki

Do rzeki z kanalizacji deszczowej następował zrzut wód z wyraźną zawartością zawiesiny ogólnej. Trwają ustalenia co było źródłem zanieczyszczenia. Fot. Zrzut ścieków z kanalizacji deszczowej

Czytaj dalej »

Komunikat

PO ZDARZENIU ZAKŁÓCENIA PRACY SYSTEMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW WPROWADZANYCH DO RZEKI ODRY W okresie od 17 do 24 października 2021 r. doszło do obniżenia sprawności technologicznej

Czytaj dalej »
Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl