Mariusz Wojewódka

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, na kierunku: Inżynieria Chemiczna i Procesowa.

Ukończył również magisterskie studia menedżerskie Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu w zakresie: Zarządzanie Projektem.

Od 2016 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu pełnił funkcję Zastępcy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Z dniem 8 czerwca 2021 r. powołany przez Wojewodę Dolnośląskiego na stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Posiada wieloletnie doświadczenie w ochronie środowiska zdobyte podczas pracy w instytucjach i organach administracji publicznej. W latach poprzednich pełnił także funkcję wicestarosty sprawując bezpośredni nadzór nad zadaniami związanymi z ochroną środowiska.

Zaangażowany w sprawy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju gmin na szczeblu regionalnym i lokalnym. Członek Rady Społecznej Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

Poza pracą zawodową interesuje się myślistwem, kynologią a także akwarystyką.

Scroll to Top