Tomasz Kubicki

p.o. Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Jest absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), gdzie ukończył studia na kierunku Rolnictwo, specjalność: Agronomia.

Ukończył studia podyplomowe: Ochrona środowiska i studia menedżerskie Executive MBA.

Zrealizował również podyplomowe studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w zakresie Rachunkowości i Kontroli Finansowej a także Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Posiada uprawnienia audytora w ramach uzyskanych certyfikatów: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, zintegrowanego systemu zarządzania.

Posiada doświadczenie w pracy w obszarze rolnictwa i ochrony środowiska.

W czasie wolnym uprawia sporty górskie oraz interesuje się minerałami.

Scroll to Top