18 marca – Światowy Dzień Recyklingu.

Dzień ustanowiony by zwrócić uwagę i zmienić podejście do odpadów, które nie muszą być traktowane jako coś bezużytecznego, śmieci.

Tony odpadów trafiają na wysypiska odpadów, a ich ilość wciąż rośnie, zwłaszcza w obszarach wysoko zurbanizowanych. Nie każdy rodzaj odpadów można przetworzyć i powtórnie wykorzystać. Natomiast te odpady, które nadają się do powtórnego wykorzystania, powinny powrócić do gospodarki jako surowiec, który może być zastosowany zarówno z korzyścią dla środowiska, jak i zyskiem ekonomicznym.

Co to jest recykling ?

Recykling polega na odzyskiwaniu i powtórnym wykorzystaniu odpadów przy tworzeniu nowych produktów. Jego celem jest przetworzenie odpadów tak, żeby odzyskać z nich cenne surowce i ponownie je wykorzystać. Recykling stanowi kluczowy element globalnej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Punktem wyjścia do zastosowania recyklingu jest właściwa i staranna  segregacja odpadów. W ten sposób przyczyniamy się do możliwości ich racjonalnego zagospodarowania i przetworzenia na surowce, które zostaną ponowie wykorzystane.

Cel ustanowienia Dnia Recyklingu

Celem tej inicjatywy jest zachowanie sześciu podstawowych zasobów: wody, powietrza, węgla, ropy, gazu ziemnego i minerałów oraz pokazanie potencjału odpadów, które poddawane recyklingowi, mogą również stanowić „zasób”.

Odpady – w XXI wieku

Z rozwojem technologicznym oraz podnoszeniem poziomu życia społeczeństwa, nieodłącznie wiąże się wzrost konsumpcji, która przyczynia się do wytwarzania odpadów. To z kolei powoduje istotne konsekwencje dla środowiska naturalnego. Problem ten dostrzeżono już w czasach pierwszej rewolucji przemysłowej, tj. pod koniec XVIII i na początku XIX wieku. Dzisiaj, gdy mamy do czynienia z coraz większą liczbą wyrobów i produktów, odpady stanowią jedno z najważniejszych i najpilniejszych wyzwań XXI wieku.

Problem odpadów pojawia się już na etapie ich wytwarzania a następnie konieczności jego zagospodarowania, by jak najmniej trafiało na składowiska odpadów.

Galeria zdjęć
Scroll to Top