Kontakt interwencyjny

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przyjmuje zgłoszenia istotnego zanieczyszczenia środowiska lub nieprawidłowości dotyczących gospodarki odpadami oraz współdziała z innymi organami powołanymi do podejmowania czynności w tym zakresie.

Kontakt interwencyjny za pośrednictwem którego można zgłaszać Inspektorom WIOŚ we Wrocławiu przypadki naruszania przepisów ochrony środowiska:

Kontakt interwencyjny w godzinach urzędowania 7:30-15:30 (pon. – pt.)

WIOŚ we Wrocławiu
ul. Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław

tel. 71 327 30 00
fax. 71 327 30 09
Inspektor dyżurny
tel. 71 327 30 10


Kontakt interwencyjny w godzinach urzędowania 7:00-15:00 (pon. – pt.)

Delegatura WIOŚ w Jeleniej Górze
ul. Warszawska 28
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 767 94 12
fax. 75 764 89 89


Kontakt interwencyjny w godzinach urzędowania 7:00-15:00 (pon. – pt.)

Delegatura WIOŚ w Legnicy
ul. Rzeczypospolitej 10/12
59-220 Legnica

tel. 76 854 14 00
fax. 76 850 61 38


Kontakt interwencyjny w godzinach urzędowania 7:00-15:00 (pon. – pt.)

Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu
ul. A. Mickiewicza 16
58-300 Wałbrzych

tel. 74 842 33 22
fax 74 842 33 05


Kontakt Interwencyjny w dni robocze (poniedziałek-piątek) poza godzinami pracy urzędu oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo:

telefon alarmowy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 71 368 25 11

Scroll to Top