Kontakt elektroniczny

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochorny środowiska we Wrocławiu funkcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) realizowana jest przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) WIOŚ we Wrocławiu to ePUAP:

/WIOS_Wroclaw/SkrytkaESP

Scroll to Top