Praca

Ogłoszenia o wolnych  stanowiskach pracy w ramach korpusu służby cywilnej w naszym urzędzie można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem
https://nabory.kprm.gov.pl/.

Ogłoszenia o wszystkich wolnych stanowiskach pracy w naszym urzędzie (również poza korpusem służby cywilnej) publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Inspektoratu pod adresem
https://bip.wroclaw.wios.gov.pl/index.php?go=wolnestanowiska.

Informacje o wolnych stanowiskach pracy w naszym urzędzie można  uzyskać telefonując pod nr tel.: +48 71 327 30 08 oraz kierując zapytanie na adres e-mail
m.szkudlarek@wroclaw.wios.gov.pl.

Scroll to Top