Wrocław

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel. 71 327 30 00
fax 71 327 30 09
e-mail: wios@wroclaw.wios.gov.pl

Godziny urzędowania: pn.-pt. 7:30-15:30

Skargi i wnioski przyjmuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska lub wyznaczony przez niego zastępca w wtorek w godzinach 9:00-12:00 oraz 15:00-16:00

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Mariusz Wojewódka
Telefon: 71 327 30 00

p.o. Zastępcy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Tomasz Kubicki
Telefon: 71 327 30 00

Wydział Inspekcji

Naczelnik: Maria Siwiak
Telefon: 71 327 30 19

Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej

Naczelnik: Paweł Pilszak
Telefon: 71 327 30 00 w. 66

Wydział Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych

Główna księgowa: Ewa Knaziak
Telefon: 71 327 30 51

Wydział Prawny

Naczelnik: Małgorzata Liptak
Telefon: 71 327 30 57

Wydział Organizacji

Naczelnik: Piotr Cyganek
Telefon: 71 327 30 00

Inspektor Ochrony Danych

Paulina Niewójt
e-mail: iod@wroclaw.wios.gov.pl
Telefon: 71 327 30 00

Koordynator do Spraw Dostępności

Piotr Cyganek
e-mail: cyganek@wroclaw.wios.gov.pl
Telefon: 71 327 30 00

Scroll to Top