Wałbrzych

Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu

ul. A. Mickiewicza 16
58-300 Wałbrzych
tel. 74 842 33 22
fax 74 842 33 05
e-mail: walbrzych@wroclaw.wios.gov.pl

Godziny urzędowania: pn.-pt. 7:00-15:00

Skargi i wnioski przyjmuje Kierownik Delegatury lub wyznaczony przez niego zastępca w poniedziałki w godzinach 11:00-14:00

Kierownik delegatury

Zdzisław Kędziora
Telefon: 74 842 33 22

Dział Inspekcji

Kierownik: Urszula Paluch
Telefon: 74 842 48 24 w. 22

Samodzielne stanowiska pracy ds. administracyjno – technicznych

Koordynator: Jolanta Zygadło
Telefon: 74 842 53 36 w. 21

Scroll to Top