Administracyjna kara pieniężna za gospodarowanie odpadami bez zezwolenia.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję wymierzającą karę pieniężną w wysokości 1 000 000 zł za zbieranie odpadów i 1 000 000 zł za przetwarzane odpadów bez wymaganego zezwolenia.</b style>

W ostatnim czasie na naszych stronach internetowych podawaliśmy informację o prowadzonych działaniach kontrolnych w jednym z zakładów na terenie gminy Strzegom. W wyniku tej kontroli a następnie prowadzonych działań pokontrolnych przez inspektorów Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu przedsiębiorca został ukarany za działania niezgodne z przepisami prawa ochrony środowiska na sumaryczną kwotę 2 000 000 zł, w tym 1 000 000 zł za zbieranie odpadów bez zezwolenia i 1 000 000 zł za przetwarzanie odpadów bez zezwolenia.

Scroll to Top