Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zero Waste (Zero Odpadów)!

Międzynarodowy Dzień Zero Waste (Zero Odpadów, Zero Marnowania) – został ustanowiony w dniu 14 grudnia 2022 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

„Zero Waste” – to inicjatywa, której celem jest kształtowanie dobrych nawyków, przyczyniających się do zmniejszenia ilości odpadów.

To ochrona wszystkich zasobów poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję, ponowne wykorzystanie i odzyskiwanie wszystkich produktów, materiałów i opakowań.

Nie chodzi tu o zupełne zaprzestanie produkcji odpadów, ponieważ jest to niemożliwe, ale o wdrożenie takich działań, dzięki którym maksymalnie zmniejszy się ilość generowanych odpadów.

„Zero Waste” – to dążenie do tego, aby ograniczyć produkcję odpadów i nie zanieczyszczać środowiska.

Idea zero waste – zasada 5 „R” – wprowadzenie w życie kilku już kilku zasad pozwoli Nam znacząco ograniczyć marnowanie żywności.

  1. Refuse (odmawianie) – unikanie produktów jednorazowych i niepotrzebnych opakowań.
  2. Reduce (redukowanie) – ograniczanie ilości zużywanych dóbr i zmniejszanie ilości odpadów produkowanych na etapie użytkowania.
  3. Reuse (ponowne wykorzystywanie) – dawanie przedmiotom drugiego życia poprzez ich naprawę, przekazanie innym lub kreatywne wykorzystanie.
  4. Recycle (recykling) – przekształcanie odpadów w surowce wtórne poprzez proces recyklingu.
  5. Rot (kompostowanie) – przekształcanie odpadów organicznych, takich jak resztki żywności, w kompost, który można wykorzystać do nawożenia gleby.
Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl