Awaria oczyszczalni ścieków powodem zanieczyszczenia rzeki w powiecie średzkim.

Prawdopodobnie dopływ ścieków do oczyszczalni niosący zwiększony ładunek związków chemicznych spowodował czasowe zakłócenie pracy oczyszczalni. Incydent dopływu ścieków o innym składzie doprowadził do przerwania działania reaktora biologicznego.

 

W wodzie zaobserwowano substancję o czarnym zabarwieniu. Zanieczyszczenie rzeki stwierdzili próbobiorcy z Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ, na podstawie prób wody na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska dotyczący jednolitej części wód powierzchniowych. Zaistniało podejrzenie, iż ścieki pochodzą z  oczyszczalni ścieków. W związku z tym pobrano próbki wody z rzeki powyżej i poniżej wylotu ścieków z instalacji oczyszczalni ścieków.

Obecnie inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu prowadzą kontrolę w oczyszczalni ścieków. W ostatnich dniach kilkukrotnie przeprowadzili oględziny instalacji oraz wylotu do odbiornika. Stwierdzono, że wylotem odprowadzane były ścieki o ciemnym zabarwieniu, intensywnym zapachu, z dużą ilością piany. Inspektorzy zlecili wykonywanie badań jakości odprowadzanych ścieków w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym. Monitorowana jest także jakość wody w rzece poniżej i powyżej wylotu z oczyszczalni ścieków. Wstępne wyniki badań wskazują na znaczny wzrost wskaźnika charakteryzującego zanieczyszczenia organiczne (ChZT), stężenia zawiesin ogólnych i związków fosforu przy jednoczesnym obniżeniu stężenia tlenu rozpuszczonego.

Ustalono, że na terenie oczyszczalni ścieków wystąpiła awaria spowodowana prawdopodobnie dopływem ścieków obciążonych dużym ładunkiem związków chemicznych, co spowodowało zakłócenie, a następnie przerwanie pracy reaktora biologicznego. Spółka podjęła prace mające na celu przywrócenie prawidłowej pracy instalacji.

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu prowadzą dalsze czynności kontrolne.

Galeria zdjęć
Scroll to Top