na żółtym tle trójkątny znak uwaga

Badania wody w zbiorniku „Bajkał”

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził rozpoznanie terenu przy zbiorniku „Bajkał”, który znajduje się w Kamieńcu Wrocławskim. Zarządca obiektu zaobserwował śnięte ryby. Sprawa jest na bieżąco monitorowana przez inspektorów WIOŚ.

 

W dniu 11.08.2022 r. zarządca obiektu „Bajkał”, zaobserwował śnięte ryby. Zbiornik ten jest zasilany przez Odrę.  Natychmiast po otrzymanej informacji inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadzili rozpoznanie terenu wraz z wykonaniem oblotów dronem. W rejonie całego zbiornika widoczny był zakwit wzdłuż linii brzegowej.

 

Pobrane zostały próbki wody do analiz laboratoryjnych. Pierwsze wyniki badań wskazały na nasycenie wody tlenem ponad dopuszczalną normę. Zwiększony poziom tlenu w wodzie, równoznaczny z jej wysoką temperaturą, wskazuje na jego nienaturalne pochodzenie.

 

W temacie zbiornika „Bajkał” Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, znajduje się w stałym kontakcie oraz współdziała z Wojewodą Dolnośląskim oraz innymi służbami, tj. Strażą Pożarną, Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii, Sanepidem oraz Policją i PGW „Wody Polskie”. W ramach tej współpracy, na prośbę Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu podczas swoich działań pobrali także ryby do badań. Badania ryb, wykonywane są zgodnie z procedurami realizowanymi przez Wojewódzką Inspekcję Weterynaryjną.

 

W dniu 13.08. pobrane zostały kolejne próby wody do badań laboratoryjnych. Zmierzona ilość tlenu nieznacznie spadła. W rejonie całego zbiornika widoczny był zakwit wzdłuż linii brzegowej, a w wodzie zaobserwowano znaczną ilość roślinności w postaci glonów. Zbiornik charakteryzuje się ograniczonym, powolnym przepływem wody.

 

W ramach regularnych badań, dokonano poboru prób jakości wody w zbiorniku Bajkał również w dniu 14.08. Wyniki po raz kolejny wskazują tendencje spadkową natlenia wody. Ponadto, zbiornik wodny został w dniu wczorajszym zlustrowany przez inspektorów WIOŚ we Wrocławiu. Wizji dokonano również na dopływach Odry pod kątem zidentyfikowania potencjalnych dopływów oraz wyznaczenia kolejnych miejsc poborów.

 

Zgodnie z decyzją z posiedzenia Wojewódzkiego Sztabu Kryzysowego, 15.08 (poniedziałek) jego członkowie wykonali analizę sposobu rozwiązania problemu związanego ze zbiornikiem Bajkał. W ramach stałego monitoringu jakości wody, również wczoraj zostały pobrane kolejne próby.

 

Równolegle prowadzona jest akcja sprzątania śniętych ryb, którą prowadzą funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej przy wsparciu Wojsk Obrony Terytorialnej. Wyłowione ze zbiornika śnięte ryby, są przekazywane do utylizacji przez Inspekcję Weterynaryjną w sposób, który eliminuje pozostawanie śniętych oraz rozkładających się ryb, na terenie przyległym do zbiornika wodnego.

 

Podkreślamy, iż zbiornik „Bajkał” nie jest kąpieliskiem i należy do obiektów zamkniętych dla celów rekreacyjnych. Polski Związki Wędkarski jako zarządzający zbiornikiem, informuje o zakazie kąpieli, m.in. poprzez oznakowanie zbiornika z ostrzeżeniem: „zakaz kąpieli i wykorzystywania wody”.

Scroll to Top