Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

L.p.Nazwa zadaniaWartość ogólna przesięwzięciaKwota dofinansowaniaNumer umowyEfekt ekologiczny
1.Dostawa sprzętu komputerowego i wideokonferencyjnego oraz oprogramowania specjalistycznego dla potrzeb działań kontrolnych, realizowanych przez  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu416 004,45 zł208 002,22 złUmowa przekazania środków nr 0557/Ś/UR/WR/2021 z dn. 24 marca 2021 r.Efekt ekologiczny: Poprawa możliwości kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, co przysłuży się poprawie stanu środowiska na terenie woj. dolnośląskiego.
2.Organizacja wysokospecjalistycznych szkoleń dla inspektorów i pracowników obsługi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu100 000,00 zł50 000,00 złUmowa przekazania środków nr 0559/Ś/EE/WR/2021 z dn. 24 marca 2021 r.Efekt ekologiczny: Poprawa możliwości kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, co przysłuży się poprawie stanu środowiska na terenie woj. dolnośląskiego.
3.Organizacja wysokospecjalistycznych szkoleń dla inspektorów i pracowników obsługi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu80 000,00 zł40 000,00 złUmowa przekazania środków nr 0271/Ś/EE/WR/2022 z dn. 28 marca 2022 r.Efekt ekologiczny: Poprawa możliwości kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, co przysłuży się poprawie stanu środowiska na terenie woj. dolnośląskiego.
Scroll to Top