Dwie kontrole nielegalnego demontażu pojazdów w powiecie dzierżoniowskim.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu zakończyli dwie kontrole interwencyjne  dotyczące nielegalnego demontażu pojazdów, tj.: poza stacją demontażu. Demontowanie części z pojazdów prowadziły osoby fizyczne, będące mieszkańcami powiatu dzierżoniowskiego.

Niezgodne z przepisami prawa demontowanie pojazdów skutkować będzie wszczęciem postępowań administracyjnych w celu nałożenia kar administracyjnych na podstawie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Do urzędu gminy skierowane zostaną wystąpienia pokontrolne w związku z koniecznością wydania nakazu usunięcia odpadów z kontrolowanych terenów.

Podczas obu kontroli Centralne Laboratorium Badawcze Oddział we Wrocławiu pobrało próby gleby w celu zbadania zawartości benzyny i oleju mineralnego.

Badania wykazały przekroczenia badanych substancji w glebie, związku z czym zostaną zgłoszone do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu szkody w środowisku, dokładniej szkody dotyczące powierzchni ziemi.

 

Galeria zdjęć
Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl