Widoczny stojący bokiem samochód ciężarowy z kabiną i naczepą w kolorze białym, przy kabinie stoi osoba odwrócona tyłem, ubrany w kamizelkę w kolorze żółtym z napisem „Inspekcja Ochrony Środowiska”, pomiędzy kabiną a naczepą na schodkach stoi osoba w kamizelce w kolorze żółtym.

Działania kontrolne inspektorów WIOŚ we Wrocławiu w ramach operacji „Demeter IX”

W dniu 18 października 2023 r. inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ we Wrocławiu wspólnie z inspektorami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu przeprowadzili działania kontrolne transportów odpadów w strumieniu krajowym i międzynarodowym w ramach międzynarodowej operacji „Demeter IX”.

Celem prowadzonych działań było przeciwdziałanie nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów na terenie Dolnego Śląska. Podczas akcji skontrolowano łącznie 51 transportów. Wszystkie skontrolowane pojazdy przewożące odpady były legalne, inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu nie ujawnili naruszeń z zakresu ochrony środowiska.

Galeria zdjęć
Scroll to Top