widoczne dwa samochody ciężarowe, pierwszy w kolorze ciemnozielonym z napisem Inspekcja Transportu Drogowego, drugi z napisem Odpady. Przed pojazdami stoi mężczyzna odwrócony tyłem, ubrany kamizelkę w żółtym kolorze z napisem Inspekcja Ochrony Środowiska

Działania kontrolne transportów odpadów w gminie Wąsosz

W sierpniu inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ we Wrocławiu wspólnie z inspektorami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu oraz funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przeprowadzili działania kontrolne transportów odpadów w strumieniu krajowym w gminie Wąsosz. Celem prowadzonych działań było zweryfikowanie legalności przewożonych odpadów. Wszystkie skontrolowane pojazdy przewożące odpady były legalne, inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu nie ujawnili naruszeń z zakresu ochrony środowiska.

Scroll to Top