Działania po pożarze w Sobolewie

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu prowadzą dalsze czynności w związku z pożarem, który miał miejsce 18 września 2021 r. w powiecie Jaworskim. Spaleniu uległa duża część nielegalnie magazynowanych odpadów w jednym z nieczynnych wyrobisk górniczych. Po ugaszeniu pożaru przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej, pogorzelisko po 2 dniach znów zaczęło płonąć.


Fot. Działania prowadzone na terenie pożaru odpadów w m. Sobolew
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Natychmiastowo podjęto również działania w celu zapobieżenia przedostania się zanieczyszczonych wód popożarniczych do pobliskiego cieku z użyciem maszyn i sprzętu. Z badań pobranych prób wody z pobliskiego cieku wykonanych przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ na zlecenie WIOŚ we Wrocławiu wynika, iż stan wody w pobliskim cieku nie uległ pogorszeniu.

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu prowadzą dalsze czynności, które mają na celu ocenić – czy i w jaki sposób zarówno „spalone” jak i pozostawione odpady mogą wpłynąć na środowisko. Istotnym jest również nie dopuścić i wyeliminować potencjalne zagrożenie dla środowiska w obecnym stanie rzeczy. W tym celu podejmowanych i wykonywanych jest szereg działań takich jak np.: wykonanie odkrywek na nielegalnym i po pożarowym składowisku odpadów. W 8 punktach obszaru składowanych odpadów wykonano odkrywki z użyciem sprzętu ciężkiego, aby sprawdzić szczegółowo z jakim rodzajem odpadów mamy doczynienia. Odkrywki poprzedzone były rozpoznaniem terenu i miejsc do prowadzenia czynności za pomocą georadaru. I to w tych miejscach wykonano badania terenowe w głąb zalegających odpadów.

Dla zobrazowania przestrzennego stanu rzeczy wykonywane były uprzednio również naloty dronem, co umożliwia określanie i podejmowanie działań terenowych.
W dniu dzisiejszym pobrane zostaną próby odpadów przez CLB GIOŚ, celem wykonania analizy ich składu.
Działania prowadzą doświadczeni inspektorzy Wydziału Inspekcji WIOŚ we Wrocławiu, inspektorzy Grupy Interwencyjno -Wyjazdowej wraz z samorządem lokalnym oraz specjalistycznymi jednostkami chemicznymi Straży Pożarnej a także funkcjonariuszami Policji. Działania ze strony WIOŚ bezpośrednio nadzoruje Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl