Dziś na drogach Dolnego Śląska prowadzone są działania eliminowania nielegalnych transportów odpadów.

Na przejściu granicznym wspólnie z Dolnośląską Administracją Skarbową sprawdzamy legalność przewożonych odpadów. Kontrolujemy zatrzymane transporty również w innych miejscach razem z Inspekcją Transportu Drogowego i Policją. Nie ustajemy w wysiłkach zwiększania wykrywalności i eliminowania szarej strefy.
Zatrzymywane pojazdy z odpadami są kontrolowane pod względem faktycznego ładunku wwożonego na terytorium naszego kraju jak i w zakresie zgodności dokumentacji z przepisami prawa. Podobnie na innych drogach naszego województwa sprawdzamy pojazdy przewożące odpady lub inne transporty potencjalnie mogące przewozić odpady, czy odbywają się zgodnie z przepisami ?
Nielegalny przewóz odpadów to nie tylko zagrożenie dla środowiska ale i ekonomii.
Podejmowane działania mają również charakter prewencyjny. Chcemy powstrzymać wysyłających i transportujących przed procederem nielegalnego postępowania z odpadami.
Działania wymagają koordynacji z inspektorami pozostającymi na miejscu w urzędzie, mającymi dostęp do baz danych, gdzie sprawdzane są potrzebne informacje dla prowadzonych kontroli.
Transgraniczne przemieszczanie odpadów uregulowane zostało przepisami prawa UE jak i prawa krajowego. Dotychczas wiemy jak często było łamane.
Nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów to m.in. przemieszczenia, które odbywają się bez zgłoszenia właściwym organom. Transport odbywa się bez wymaganych dokumentów. Niezgodnie ze sposobem określonym w dokumencie zgłoszenia lub w dokumentach przesyłania. Są to m.in. przypadki, gdy odpady zostały przewiezione do innego odbiorcy/instalacji odzysku niż określono w zgłoszeniu, faktycznie transportowane są inne odpady niż wskazano w zgłoszeniu dołączonym do transportu, masa odpadów przekracza ilość wskazaną w dokumentach, parametry odpadów nie odpowiadają tym określonym w zgłoszeniu.
Niejednokrotnie odpady transportowane do Polski były porzucane na parkingach, miejscach mniej widocznych, pozostawiane w opuszczonych czy nieeksploatowanych obiektach. Nierzadko także przewożone były do instalacji nie mających uprawnień do ich przyjmowania i możliwości ich odzysku lub unieszkodliwienia.
Bardzo istotny zwrot w ograniczaniu nielegalnego przewozu odpadów spowodował system monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi tzw. SENT, którym od 22 lutego br. objęte zostały także odpady. Przywóz odpadów do Polski, oraz przewóz odpadów przez terytorium Polski transportem drogowym oraz kolejowym musi zostać zarejestrowany w Systemie Elektronicznej Notyfikacji Transportów (SENT) prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową

Galeria zdjęć
Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl