widoczny zielony las z przebłyskami słońca, na tle lasu biały napis "Liga Ochrony Przyrody". W napisie ukryty wizerunek żubra

Dzisiaj obchodzimy Dzień Ligii Ochrony Przyrody

Liga Ochrony Przyrody – to najstarsza organizacja ekologiczna w Polsce, utworzona w dniu 9 stycznia 1928 roku z inicjatywy prof. Władysława Szafer, który stanął na jej czele.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” i Statutu.
Liga jest organizacją otwartą, w jej działalności mogą uczestniczyć wszyscy, którzy są zainteresowani ochroną przyrody.

Celem działalności stowarzyszenia jest ochrona przyrody oraz kształtowanie właściwych postaw człowieka przez ukazywanie piękna i bogactwa przyrody, a także zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń.

Głównym zadaniem Ligi Ochrony Przyrody to dbanie o polską florę i faunę poprzez:

  • prowadzenie działalności edukacyjnej w celu kształtowania stosunku społeczeństwa do środowiska przyrodniczego,
  • popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i ochronie przyrody,
  • zachęcanie do podejmowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego oraz organizowania takich prac,
  • inicjowanie oraz inspirowanie działań na rzecz środowiska przyrodniczego,
  • czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody oraz interweniowanie w przypadkach jego naruszenia.

Liga Ochrony Przyrody odgrywa ważną rolę w zakresie czuwania nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody oraz interweniowania w przypadkach jego naruszenia.

Z okazji dnia Ligi Ochrony Przyrody życzymy wszystkim jej Członkom dużo siły, cierpliwości i wytrwałości, a także stałej i niegasnącej pasji w realizowaniu działań mających na celu ochronę środowiska przyrodniczego.

 

 

Scroll to Top