DZISIAJ OBCHODZIMY DZIEŃ LIGII OCHRONY PRZYRODY!

Liga Ochrony Przyrody to najstarsza organizacja przyrodnicza w kraju, której rola jest nie do przecenienia, ponieważ jej członkowie dbają o naszą piękną faunę i florę.

Głównym celem działalności Ligii Ochrony Przyrody jest kształtowanie właściwych postaw człowieka przez ukazywanie znaczenia przyrody, jej niezwykłego piękna i bogactwa, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń, a także zachęcania do jej poszanowania.

Zakres działalności LOP jest bardzo szeroki, należy też podkreślić, że jest to organizacja o charakterze otwartym i w jej pracach mogą uczestniczyć wszyscy, którzy cenią dobro polskiej przyrody.

Z okazji dnia Ligi Ochrony Przyrody życzymy wszystkim Członkom oraz Sympatykom LOP dużo cierpliwości, siły i wytrwałości oraz niegasnącej pasji w realizowaniu wszelkich działań związanych z ochroną środowiska.

Pragniemy, aby ten wyjątkowy dzień wzbudził w Nas wszystkich refleksję nad tym, co każdy z nas zrobił i co może zrobić, aby chronić i dbać o Naszą ojczystą przyrodę.

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl