widoczna usypana góra śmieci, wokół zielona trawa, nad górą usypanych śmieci duży zielony znak recyklingu, składający się z trzech zakręcających strzałek, skierowanych w prawa stronę

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Recyklingu!

Światowy Dzień Recyklingu obchodzony jest corocznie 18 marca. Celem dzisiejszego święta jest zwiększenie świadomości społecznej na temat ważności recyklingu dla ochrony środowiska naturalnego.

Światowy Dzień Recyklingu to ogólnoświatowa inicjatywa mająca pomóc w zmianie podejścia do odpadów, które wcale nie muszą być traktowane jako bezużyteczne śmieci.

Co roku ponad 2 miliardy ton odpadów trafia na wysypiska śmieci, a ich ilość stale rośnie, szczególnie w miastach.

Niestety nie wszystko można przetworzyć i powtórnie wykorzystać, dlatego też pozostałe odpady powinny powrócić do gospodarki jako surowiec, który może być powtórnie wykorzystany.

Dzisiejsze Święto to doskonała okazja, aby zastanowić się nad naszymi codziennymi nawykami i wprowadzić zmiany, które przyczynią się do ochrony naszej planety.

Dzięki recyklingowi możemy oszczędzić i chronić zasoby naturalne, dbać o środowisko i stworzyć lepsze warunki dla przyszłych pokoleń.

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl