DZISIAJ OBCHODZIMY ŚWIATOWY DZIEŃ RECYKLINGU!

18 marca – Światowy Dzień Recyklingu został ustanowiony w 2018 roku z myślą o edukacji i promocji odzyskiwania surowców z odpadów.

Recykling to jeden ze sposobów ochrony środowiska naturalnego, polega na ponownym wykorzystaniu odpadów w celu produkcji nowych wyrobów. Jest to proces czasochłonny i trudny. Definicja recyklingu wiąże się z procesem gospodarki odpadami.

Recykling ma bardzo wiele zalet i korzystnie wpływa na środowisko naturalne. Poprzez przetwarzanie odpadów w pełnowartościowe produkty ograniczona zostaje emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Recykling tworzyw sztucznych ogranicza także skażenie gleb i wód oraz zmniejsza eksploatację złóż naturalnych.

Celem recyklingu jest najefektywniejsze wykorzystanie odpadów przy małym nakładzie energetycznym i materiałowym.

Korzyści płynące z recyklingu to ochrona środowiska naturalnego i zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych, poprzez wykorzystywanie dostępnych już na rynku tworzyw sztucznych, zamiast wprowadzania nowych.

Z uwagi na to, że recykling odpadów to dość złożony proces, istnieje wiele jego rodzajów.

Ze względu na rodzaj obróbki wyróżnia się:

  • recykling termiczny– polega na pozyskiwaniu energii podczas spalania odpadów,
  • recykling materiałowy– polega na pozyskiwaniu tworzyw z odpadów poprzez ich mielenie lub rozdrabnianie,
  • recykling chemiczny– w tym procesie powstają produkty o innych właściwościach fizykochemicznych niż pierwotne odpady,
  • recykling surowcowy– polega na przetworzeniu odpadów na taki sam lub bardzo zbliżony rodzaj produktu końcowego,
  • recykling organiczny– polega na wykorzystaniu mikroorganizmów do powstania metanu lub materii organicznej.

Pamiętajmy, iż proces recyklingu rozpoczyna się już w gospodarstwie domowym, a także w miejscach pracy! Pierwszą podstawową czynnością, jaką należy robić na co dzień, aby dbać o środowisko naturalne, jest segregacja śmieci.

Dzisiejsze święto to dobry moment, aby wprowadzić zmiany w Nasze codzienne życie i zastanowić się nad rozsądnym rozporządzaniem zasobami naturalnym. Każdy z nas wytwarza odpady i jest współodpowiedzialny za ich nadmiar i właściwe przetworzenie.

Scroll to Top