DZISIAJ OBCHODZIMY ŚWIATOWY DZIEŃ WODY!

22 marca – Światowy Dzień Wodyzostał ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Tegoroczne hasło Światowego Dnia Wody brzmi: „Przyspieszenie zmian”. W tym roku Światowy Dzień Wody ma na celu przyspieszenie zmian w celu rozwiązania kryzysu dotyczącego wody i kanalizacji. Z uwagi na to, że woda ma wpływ na Nas wszystkich, należy podjąć działania poprzez zmianę sposobu, w jakim jest ona wykorzystywana, konsumowana i zarządzana w życiu człowieka. 

W dniach  22-24 marca odbędzie się Konferencja Wodna Organizacji Narodów Zjednoczonych 2023 – to pierwsze tego rodzaju wydarzenie od prawie 50 lat. To jedyny taki moment na przestrzeni pokoleń, kiedy świat jednoczy się wokół wody.

 

Niestety aż 1/3 ludności świata mieszka na terenach objętych deficytem wody, a 11% populacji światowej nie ma zapewnionego dostępu do czystej wody pitnej. Dlatego oszczędzanie wody jest bardzo ważne i uzasadnione. W związku z tym, trzeba dbać o jej zasoby i kontrolować jej zużycie podczas wykonywania codziennych czynności.

 

Co możemy zrobić, aby przyczynić się do rozwiązania kryzysu wodnego?  

– zakręcić kran,

– stworzyć ogród deszczowy,

– zamienić wannę na prysznic,

– brać krótsze prysznice,

– nie wyrzucać odpadów do kanalizacji,

– zorganizować społeczne sprzątanie lokalnej rzeki.

 

PAMIĘTAJMY!Woda jest niezwykłą substancją. Jako jedyna występuje na Ziemi w trzech stanach skupienia. Bez niej życie na Ziemi byłoby niemożliwe. Woda jest niezbędna do życia roślin, zwierząt i ludzi. Znajduje się na pierwszym miejscu w hierarchii wszystkich potrzeb życiowych organizmów. Co ważne, istnieją nawet mikroorganizmy, które są w stanie żyć bez tlenu, ale bez wody nie. Woda jest najważniejszym składnikiem organizmów, stanowi około 60–70% masy ciała człowieka. Jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka, ponieważ bierze udział w regulowaniu temperatury ciała, transporcie składników odżywczych, produktów przemiany materii oraz we wszystkich reakcjach biochemicznych zachodzących w organizmie.

Scroll to Top