Gratulujemy Nowym Inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska w WIOŚ we Wrocławiu !!!

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska po zdanym egzaminie, wręczył legitymacje służbowe inspektorom ochrony środowiska,.

Aby zostać inspektorem trzeba zdać egzamin. Po procesie rekrutacji i zatrudnieniu nowo przyjęci pracownicy muszą przejść ustawową ścieżkę, w tym kurs przygotowawczy. Są wdrażani do pracy inspekcyjnej i przygotowują się do tzw. egzaminu końcowego dla inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska. Szkolenie trwa ok. 6 miesięcy „pod okiem” opiekuna przygotowującego kandydata na inspektora. Po zaliczeniu przewidzianych etapów szkolenia, zdają egzamin organizowany i przeprowadzany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

W tym roku do egzaminu podeszło 5 osób z zatrudnionych WIOŚ we Wrocławiu.

Wszystkie osoby zdały egzamin i w ten sposób uzyskały uprawnienia inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska. Otrzymały legitymację a wraz z nią upoważnienie do samodzielnego wykonywania zadań kontrolnych.

Brawo dla naszych inspektorów i ich opiekunów merytorycznych !!!

Galeria zdjęć
Scroll to Top