Hałaśliwy demontaż pojazdów oraz zanieczyszczanie gruntu płynami eksploatacyjnymi

Na jednej z nieruchomości w Paszowicach prowadzono demontaż pojazdów oraz naprawy blacharsko-lakiernicze pojazdów. Wskutek czego do gruntu przedostawały się płyny poeksploatacyjne, a do środowiska emitowany był hałas oraz drażniące opary pochodzące z nieznanych środków chemicznych stosowanych w farbach do malowania pojazdów.


Fot. Demontaż pojazdów w miejscowości Paszowice.
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Działania podjęto na wniosek mieszkańca w sprawie uciążliwej działalności na terenie jednej z posesji gdzie prowadzono demontaż, oraz naprawy blacharsko-lakiernicze, pojazdów. Wskutek tych działań do gruntu wprowadzane były płyny poeksploatacyjne. Ponadto, występowała nadmierna emisja hałasu a także emisja drażniących oparów pochodząca z nieznanych środków chemicznych, stosowanych w farbach do malowania pojazdów.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Legnicy przeprowadzili oględziny, które potwierdziły prowadzenie uciążliwej działalności na terenie wskazanej działki.

Aktualnie trwa wyjaśnienie sprawy, a następnie podejmowane będą dalsze czynności z innymi organami administracji publicznej, w celu ustalenia prawidłowości prowadzonej działalności.

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl