Informacja dotycząca sprawy śnięcia ryb w rzece Odrze.

Do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu zostało złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku poprzez zanieczyszczenie wód powierzchniowych co spowodowało obniżenie jakości wody oraz zniszczenie w świecie zwierzęcym.

WIOŚ we Wrocławiu wykonywał działania zgodnie z kompetencjami oraz podejmował współpracę ze wszystkimi organami zaangażowanymi w sprawę, by zebrać właściwe informacje. Wszystkie informacje zostały przekazane do Prokuratury.

Po dniu 1 sierpnia w żadnej z pobranych prób z rzeki Odry w województwie dolnośląskim nie stwierdzono obecności  mezytylenu.

We wszystkich badanych próbkach zaczynając od dnia 28 lipca mikroskopowa analiza biologiczna wykazała występowanie typowych organizmów dla rzeki Odry.

Niezależnie od dotychczasowych ustaleń, stan fizyko-chemiczny wody w Odrze monitorowany jest w trybie ciągłym, na bieżąco, codziennie.

Scroll to Top