Informacja o kontrolach WIOŚ we Wrocławiu w zakresie gospodarowania odpadami

Na przestrzeni kilku minionych lat, a zwłaszcza w ostatnim czasie dostrzegamy wzrastające zainteresowanie ochroną środowiska w naszym kraju i regionie. Ta troska społeczeństwa przejawia się w główniej mierze względem zagadnień dotyczących gospodarowania odpadami.

Warto również podkreślić, że niejednokrotnie mamy do czynienia z opisywaniem czy ocenianiem pracy kontrolnej inspektorów przez osoby nieposiadające wiedzy o całym procesie kontrolnym lub nie zdające sobie sprawy jakie czynności inspekcyjne są niezbędne do wykonania, aby zapewnić skuteczność, rzetelność i kompletność kontrolną. Stąd też ważna jest wiedza o naszych działaniach inspekcyjnych, która zapewni właściwy przekaz informacyjny, docierający m.in. do naszego społeczeństwa.

Czytaj dalej »

Scroll to Top