INFORMACJA
WS. DZIAŁAŃ NA TERENIE DAWNEJ BAZY RAKIETOWEJ WOJSK RADZIECKICH

W związku z licznymi doniesieniami i zapytaniami dziennikarzy jak również zainteresowaniem środowisk zaangażowanych w sprawy ochrony środowiska na terenie dawnej Bazy Rakietowej wojsk radzieckich w m. Trzebień informujemy, iż prowadzone były czynności w terenie, celem, których były odpady.


Fot. Teren prowadzonych działań, dawna Baza Rakietowa Wojsk Radzieckich. Trzebień
Źródło: GIOŚ, WIOŚ we Wrocławiu

Działania prowadził Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu wraz z Policją i Strażą Pożarną. W akcji prowadzonej w dniach 23-24.11.2021 r. uczestniczyli również przedstawiciele Nadleśnictwa oraz Starostwa Karkonoskiego jako prawny właściciel terenu. Do działań zawezwany był także patrol saperski.

Działania poprzedzone były przygotowaniami wraz z rozpoznaniem terenu. Czynności dotyczyły obszaru o powierzchni ok. 84 ha.W czynnościach wykorzystywano obok sprzętu ciężkiego specjalistyczny sprzęt rozpoznawczy, tj.: georadar, drony.

Sprawa została zgłoszona do Prokuratury. W chwili obecnej postępowanie w sprawie prowadzi właściwy Prokurator.

Scroll to Top