Inspektorzy WIOŚ wydali decyzję o wstrzymaniu działalności lakierni w zakładzie produkującym meble.

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę zakładu produkującego meble z drewna, w którym stwierdzili nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania lakierni.
W zakładzie wybudowana została instalacja do lakierowania drewna, oddana do użytkowania w 2019 r. Dla lakierni przed jej budową właściciel winien wystąpić o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której m.in. określane są warunki do wyeliminowania bądź ograniczenia negatywnych oddziaływań na ludzi i środowisko. Rozpoczęcie eksploatacji lakierni wymagało poinformowania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w terminie 30 dni przed terminem jej oddania do użytkowania. Dla lakierni inwestor nie uzyskał decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również przystąpienie do użytkowania lakierni nie zostało zgłoszone do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
W związku z powyższym wydano decyzję o wstrzymaniu użytkowania instalacji lakierniczej. przedsiębiorca odwołał się od decyzji i aktualnie sprawa rozpatrywana jest przez II instancję.
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości skierowano wystąpienia: do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego oraz do starosty. Zarządzeniem pokontrolnym przedsiębiorca został zobligowany do usunięcia naruszeń oraz poinformowania WIOŚ o realizacji zarządzenia. Przeprowadzono również postępowania w związku z ujawnionymi wykroczeniami.

Galeria zdjęć
Scroll to Top