Inspektorzy WIOŚ z prelekcją nt.: transgranicznego przemieszczania odpadów na szkoleniu dla sędziów i prokuratorów

W dniu 02.08.2021 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatury w Jeleniej Górze wygłosili prelekcję na szkoleniu dedykowanym dla sędziów i prokuratorów w ramach współpracy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w projekcie współfinansowanym ze środków Komisji Europejskiej dla Programu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W czasie prezentacji dla uczestników szkolenia omówione zostały problemy nielegalnego obrotu odpadami w ramach podejmowanych przez organ czynności kontrolnych w tym zakresie.

Scroll to Top