INSPEKTORZY WYDZIAŁU ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI ŚRODOWISKOWEJ WIOŚ WE WROCŁAWIU UJAWNILI NIELEGALNE DEPONOWANIE ODPADÓW

W dniu 09.02.2023 r. Inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ we Wrocławiu podjęli czynności na terenie kopalni piasku w miejscowości Żeleźnik, gm. Strzelin, pow. strzeliński. Działania były prowadzone  przy współpracy z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie oraz z Państwowej Straży Pożarnej.

Inspektorzy podczas prowadzonej obserwacji przy użyciu drona, ujawnili na gorąco i udaremnili nielegalne deponowanie aż 60 ton nielegalnych odpadów komunalnych na terenie ww. kopalni.

Odpady które zostały przywiezione dwoma transportami na teren kopalni to niesortowane odpady komunalne.

Kierowcy pojazdów zostali zatrzymani podczas próby wyładunku odpadów komunalnych, natomiast transporty zostały zabezpieczone do dalszych czynności.

Przybyły na miejsce pracownik Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział we Wrocławiu pobrał próby do badań.

Z czynności przeprowadzonych na miejscu zdarzenia wynika, że może tam być zakopanych kilkaset tysięcy ton odpadów różnego rodzaju.

O zdarzeniu poinformowano władze lokalne – Urząd Gminy i Miasta w Strzelinie oraz WCZK we Wrocławiu. Na miejsce wezwano również Straż Pożarną – jednostkę ratownictwa chemicznego z Wrocławia, a także złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 183 par. 1 KK.

Na miejscu zdarzenia czynności prowadził również Burmistrz Gminy Strzelin wraz z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i Strażą Miejską.

W trakcie realizacji działań przez inspektorów Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, miało miejsce zdarzenie polegające na utrudnianiu wykonywania czynności służbowych.

Galeria zdjęć
Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl