Inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadzili działania na terenie stacji demontażu pojazdów

W dniu 20.04.2023 r. inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wspólnie z funkcjonariuszami Policji z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, funkcjonariuszami Policji Federalnej Niemiec i Straży Pożarnej realizowali czynności w związku z podejrzeniem prowadzenia na terenie jednej z miejscowości na terenie powiatu karkonoskiego nielegalnego demontażu pojazdów.
W toku prowadzonych czynności ustalono, że na kontrolowanym terenie działa legalna stacja demontażu pojazdów, jednak podczas kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu, w tym w zakresie sposobu magazynowania odpadów oraz drożności systemów zabezpieczających środowisko gruntowe. Podczas prowadzonych czynności stwierdzono również zagrożenie wybuchem powodowane niewłaściwie magazynowanymi substancjami palnymi. Na terenie zgromadzone były odpady w postaci wymontowanych z pojazdów części i elementów wyposażenia, w tym o charakterze niebezpiecznym. Odpady magazynowane były w sposób nieuwzględniający ich właściwości fizycznych i chemicznych oraz w warunkach niezapewniających właściwą ochronę środowiska przed ich negatywnym oddziaływaniem.
W związku z ujawnionymi w toku prowadzonych czynności nieprawidłowościami złożono zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 183 KK.
W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone pobory prób gleby z w/w terenu do badań laboratoryjnych w celu określenia wpływu składowanych odpadów na środowisko.

Galeria zdjęć
Scroll to Top