Interwencja w sprawie zanieczyszczenia czarną substancją posesji w Wałbrzychu


Fot. Zanieczyszczenie czarną substancją posesji w Wałbrzychu
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Do Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu wpłynął wniosek interwencyjny w sprawie zanieczyszczenia czarną substancją posesji w Wałbrzychu. Inspektorzy niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia. Postępowanie wyjaśniające wykazało, że źródłem zanieczyszczenia był spływ powierzchniowy mułu węglowego ze składowiska węgla, a ślady zanieczyszczenia znajdują się na większym obszarze. Do podmiotu odpowiedzialnego za powstanie zanieczyszczenia skierowano pismo wzywające do wskazania przyczyn tego zdarzenia oraz do podjęcia środków zapobiegawczych mających na celu wyeliminowanie podobnych zdarzeń w przyszłości.

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl