Interwencja WIOŚ w sprawie Ługowiny

Inspektorzy WIOŚ po otrzymanym zgłoszeniu w sprawie zanieczyszczenia rzeki Ługowina udali się niezwłocznie na wskazane miejsce. Następnie dokonali wizji w terenie.

Oględziny przeprowadzono wzdłuż cieku Ługowina na wysokości ul. Granicznej i Parku Strachowickiego. Stwierdzono, że woda w rzece była przejrzysta, na dnie widoczny był biały osad, przy cieku odczuwalny był zapach charakterystyczny dla ścieków bytowych. Pobrano próbę wody do badań laboratoryjnych.

Następnie przeprowadzono oględziny terenowe rzeki Ługowina w rejonie ul. Żernickiej. Rzeka w sprawdzonych miejscach była mętna, nieprzejrzysta o odcieniu biało-szarym. W płytszych miejscach widoczny był jasny osad. Nie stwierdzono uciążliwego zapachu w pobliżu wody.

Pobrano próbę wody do analizy laboratoryjnej. Aktualnie prowadzone są dalsze wyjaśnienia w sprawie, przez MPWiK we Wrocławiu, do którego przekazaliśmy sprawę zgodnie z kompetencjami. Sprawdzane jest źródło i przyczyna zanieczyszczenia. Oczekujemy również na wyniki badań laboratoryjnych.

Galeria zdjęć
Scroll to Top