Kara 50 000 zł za nielegalny demontaż pojazdów w Kłodzku.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu przeprowadzili kontrolę podmiotu, w wyniku której ustalili, że prowadzony jest demontaż pojazdów. Demontowanie części i elementów z pojazdów poza stacją demontażu jest zabronione i uznawane jako nielegalne.

Po przeprowadzonej kontroli inspektorzy stwierdzili, iż działalność demontażu pojazdu jest prowadzona w sposób nielegalny.

Decyzją DWIOŚ wymierzona została kara pieniężna w wysokości 50 000 za dokonywanie poza stacją demontażu pojazdów a w tym:

  • usuwania z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów i substancji niebezpiecznych,
  • wymontowania z pojazdów przedmiotów wyposażenia lub części nadających się do ponownego użycia,
  • wymontowania elementów nadających się do odzysku lub recyklingu,

Karę nałożono po zakończonej kontroli podmiotu prowadzącego działalność w Kłodzku, podczas której stwierdzono obecność pojazdów około 70 szt. w różnych stopniu uszkodzenia, a także pozbawionych elementów i części nadających się do ponownego użycia.

Galeria zdjęć
Scroll to Top