Kara na kwotę ponad 100 000 zł dla zakładu kamieniarskiego za przekroczenie ustalonych norm hałasu.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję wymierzającą administracyjną karę pieniężną za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku. Właściciel zakładu kamieniarskiego będzie musiał zapłacić karę w wysokości 123 706 zł.</b style>

W okresie ostatniego roku działalność zakładu kamieniarskiego powodowała hałas w porze nocnej. Na podstawie prowadzonych pomiarów hałasu inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu ustalili wysokość kary. W związku z czym przedsiębiorca winien zapłacić ponad sto tysięcy złotych.

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl