Kolejna próba nielegalnego wwiezienia 24 ton odpadów z Niemiec do Polski

Delegatura WIOŚ w Jeleniej Górze, po raz kolejny w ostatnim czasie otrzymała wniosek z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, dotyczący transportu 24 ton odpadów z Niemiec do Polski, po sprawdzeniu, którego okazało się, że transport jest nielegalny.


Fot. odpady transportowane nielegalnie z Niemiec do Polski zatrzymane na granicy
Źródło: KAS

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze otrzymali wniosek z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego o wyrażenie opinii, czy przewożone z Niemiec do Polski odpady, spełniają wymagania określone w przepisach o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

Analiza dokumentów wykazała, że przewożone odpady zostały sklasyfikowane pod niewłaściwym kodem odpadu a podmiot, do którego były transportowane odpady, nie posiada zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zatem nie spełnia definicji odbiorcy w transgranicznym przemieszczaniu odpadów. W związku z faktem, iż podmiot, do którego transportowane są odpady nie jest w stanie przeprowadzić odzysku lub unieszkodliwiania w sposób zgodny z przepisami wspólnotowymi lub międzynarodowymi, transport należało uznać za nielegalny.

Negatywna opinia została niezwłocznie przekazana do organu zatrzymującego transport celem podjęcia dalszych działań.

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl