na żółtym tle trójkątny znak uwaga

KOMUNIKAT

WIOŚ we Wrocławiu na bieżąco weryfikuje każde zgłoszenie, które mogłoby mieć związek ze stanem wód w Odrze.
W ramach czynności kontrolnych prowadzonych przez WIOŚ w przypadku rzek jak i innych elementów środowiska, analizy laboratoryjne wykonywane są przez Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Oddział we Wrocławiu. Wyniki przekazywane są przez Laboratorium w formie sprawozdań z wykonanych pomiarów terenowych i przeprowadzonych analiz laboratoryjnych. Sprawozdania te są nośnikiem informacji na temat stanu jakości wód w zakresie badanych wskaźników. W niektórych przypadkach otrzymane wyniki badań identyfikują substancje, związki znajdujące się w danej próbce wody lub wskazują na możliwość ich występowania. Określenie ilościowe danej substancji w próbce wody wymaga dalszych szczegółowych badań laboratoryjnych. Jednak otrzymanie wyników badań stanu jakości wód nie jest równoznaczne z ustaleniem przyczyny śnięcia ryb.
O podjętych działaniach, wynikach badań przeprowadzonych przez CLB GIOŚ oraz o wynikach kontroli WIOŚ we Wrocławiu – mając na uwadze duże zainteresowanie społeczeństwa sprawami ochrony środowiska – informuje na bieżąco na swojej stronie internetowej oraz portalach społecznościowych.

Dodatkowo zamieszczamy oświadczenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
https://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/905-oswiadczenie-ws-mezytylenu

Scroll to Top