na żółtym tle trójkątny znak uwaga

KOMUNIKAT

W dniu 21.11.2022r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu udali się do miejscowości Oława, gdzie według zgłoszenia miało dojść do odprowadzenia do rzeki Odry ścieków z terenu jednego z pobliskich zakładów.

Na miejscu znajdowały się też inne służby tj. Straży Pożarnej, Policji i Urzędu Miejskiego w Oławie.

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu na miejscu przeprowadzili oględziny oczyszczalni ścieków należącej do pobliskiego Zakładu, a także teren przy wylocie ścieków oczyszczonych do Kanału Odry.  Na miejscu pracownik Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział we Wrocławiu dokonał poboru próbki wody z kanału Odry i aktualnie oczekujemy na wyniki. 

Scroll to Top