na żółtym tle trójkątny znak uwaga

KOMUNIKAT

W dniu 02.01.2023 r. o godz. 11:30 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Legnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkańca Chobieni

o wyczuwalnym zapachu fenolu pochodzącym z rzeki Odry na wysokości jego posesji. Niezwłocznie po otrzymaniu powyższej informacji na miejsce udali się inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Legnicy celem rozpoznania sytuacji w terenie, gdzie stwierdzono podwyższony stan wody w rzece Odrze.

W związku z powyższym w tym samym czasie inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu udali się do miejscowości Brzeg Dolny, gdzie oględzinom poddano teren mieszczącej się tam oczyszczalni ścieków. Na miejscu na rzece Odrze powyżej i poniżej wylotu ścieków z oczyszczalni nie stwierdzono nietypowego zapachu.

W związku z zaistniałą sytuacją Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział we Wrocławiu pobrało próby do badań laboratoryjnych z rzeki Odry powyżej i poniżej wylotu z oczyszczalni, a także próbkę jednorazową ścieków oczyszczonych, pobrano również próby w miejscowości Chobienia.

Wstępne wyniki pobranych próbek nie wykazały, aby na rzece Odrze działo się coś niepokojącego. Ponadto podczas oględzin wykonanych na terenie oczyszczalni ścieków nie stwierdzono żadnych aktualnych i wcześniejszych zakłóceń pracy oczyszczalni.

O podjętych czynnościach poinformowano Wojewodę Dolnośląskiego – WCZK, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz PGW Wody Polskie.

Na chwilę obecną WIOŚ we Wrocławiu nie posiada pełnej analizy pobranych prób, oczekujemy na wyniki badań CLB GIOŚ, o których poinformujemy niezwłocznie po ich uzyskaniu.

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl