Komunikat w sprawie pożaru w miejscowości Wilków gm. Złotoryja

W związku z trwającą akcją gaśniczą w miejscowości Wilków gm. Złotoryja Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na bieżąco wykonują na tym terenie niezbędne czynności z zakresu ochrony środowiska.

Podczas oględzin przeprowadzonych przez Inspektorów WIOŚ we Wrocławiu zostały znalezione i potwierdzone miejsca odcieków wód pożarniczych. W związku z zaistniałą sytuacją  WIOŚ we Wrocławiu zwrócił się do Starosty Powiatowego w Złotoryi z rekomendacją  zastosowania bloków ze słomy w celu filtrowania zanieczyszczeń i zmniejszenia odpływu wód po gaśniczych z terenu objętego pożarem, co zostało zastosowane w praktyce.

W przypadku ujawnienia kolejnych miejsc odcieków będą stosowane rozwiązania w postaci bloków ze słomy.

W dniu 30.06.2023 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzowego w Starostwie Powiatowym w Złotoryi z udziałem WIOŚ we Wrocławiu. Ponadto Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wykonali wstępne oględziny terenu, pobrane zostały próby badań przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu są w stałym kontakcie ze Starostą Powiatowym w Złotoryi i Państwową Strażą Pożarną.

 

 

Galeria zdjęć
Scroll to Top