strażak stojący na górce utworzonej z ugaszonych przedmiotów, trzymający w ręku wąż strażacki. Wokół widoczna jest duża ilość dymu.

Komunikat w sprawie pożaru w miejscowości Wilków gm. Złotoryja

W dniu 26.06.2023 r. w Starostwie Powiatowym w Złotoryi odbyło się posiedzenie Sztabu Kryzysowego z udziałem Zastępcy DWIOŚ we Wrocławiu Tomasza Kubickiego. Sztab Kryzysowy został zwołany w związku z pożarem do którego doszło w dniu 17.06.2023 r. w miejscowości Wików gm. Złotoryja. Od kilku dni na tym terenie Państwowa Straż Pożarna prowadzi akcją gaśniczą.

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Legnicy na bieżąco prowadzą monitoring cieków wodnych znajdujących się w pobliżu miejsca zdarzenia, pobierane są próby wody do badań. Ustalone zostały również miejsca poboru gleby na kierunku przemieszczania się chmury dymu. Pobory prób gleby wykonywane są przez pracownika Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w celu ustalenia wpływu pożaru na środowisko.

Na chwilę obecną WIOŚ we Wrocławiu nie posiada pełnej analizy pobranych prób, oczekujemy na wyniki badań z GIOŚ, o których poinformujemy niezwłocznie po ich uzyskaniu.

W Legnicy znajduje się stacja pomiarowa jakości powietrza. Stacja należy do Wojewódzkiej Sieci Monitoringu Jakości Powietrza prowadzonej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Aktualizacja danych następuje co godzinę. Od dnia prowadzenia akcji na powyższej stacji nie stwierdzono istotnego wpływu emitowanych zanieczyszczeń powstałych wskutek pożaru i prowadzonej akcji gaśniczej na jakość powietrza.

Galeria zdjęć
Scroll to Top