Komunikat w związku z ujawnionymi w miejscowości Długołęka zbiornikami z niewiadomą substancją

W związku z pojawiającymi się informacjami odnośnie podjęcia czynności przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w związku z odnalezionymi w dniu 23.11.2022 roku w miejscowości Długołęka „tajemniczymi pojemnikami”, informujemy, że dyżurny WIOŚ we Wrocławiu otrzymał informacje od dyżurnego Komisariatu Policji w Długołęce o ujawnieniu na terenie pola w miejscowości Borowa zbiorników z niewiadomą substancją. W związku ze otrzymanym zgłoszeniem inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu udali się na miejsce i dokonali wstępnych oględzin, podczas których potwierdzili obecność w ww. miejscu 13 metalowych zbiorników o długości ok. 1 m, mocno skorodowanych i szczelnie zamkniętych. Zbiorniki posiadały zawory i wyglądem przypominały butle. Ze względu na znaczną ilość korozji inspektorzy nie byli w stanie dokonać szczegółowych oględzin. Po analizie przeprowadzonej w dniu 24.11.2022 roku istnieje przypuszczenie, że zbiorniki mogą być pojemnikami ciśnieniowymi, zawierającymi gaz lub inną substancję. Ze względu na ich stan techniczny oraz prawdopodobieństwo rozszczelnienia tych zbiorników inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu nie byli w stanie określić ich zawartości.

W związku z tym, że zbiorniki ciśnieniowe stanowią zagrożenie bezpieczeństwa oraz biorąc pod uwagę opisaną wyżej sytuację inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu nie mają możliwości podjęcia działań w powyższym zakresie. Według WIOŚ przedmiotowe pojemniki i ich zawartość należy traktować jako odpad niebezpieczny, dlatego też powiadomiono odpowiednie instytucje.

Galeria zdjęć
Scroll to Top