6 – 8.06.2022 r. Konferencja naukowa Eko-Dok 2022.

W Boguszowie – Gorcach trwa konferencja Eko-dok. Organizatorem konferencji jest Politechnika Wrocławska. W konferencji biorą udział wybitni naukowcy i specjaliści inżynierii ochrony środowiska.
Konferencję zainaugurował Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska PWr, prof. Bartosz Kaźmierczak oraz Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Mariusz Wojewódka.
W programie konferencji przewidziane są interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie Środowiska. W tym tematy poszczególnych wystąpień dotyczą praktycznie wszystkich aspektów ochrony środowiska. W dniu wczorajszym prezentowane były wyniki badań prowadzonych w powietrzu zewnętrznym i wewnętrznym, jak również omawiano problematykę uciążliwości zapachowych i odorów. W kolejnych dniach przewidziane są: gospodarka ściekowa, gospodarka odpadowa i inne.

Scroll to Top