siedzące obok siebie przy długim stole elegancko ubrane osoby i osoby w mundurach, na stole widoczne mikrofony, w tle za stołem i osobami niebieska tablica z orłem białym i białymi napisami o treści "Wojewoda Dolnośląski", po bokach tablicy widoczne flagi

Konferencja prasowa w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim z udziałem Kierownictwa WIOŚ we Wrocławiu w związku z ujawnieniem nielegalnych odpadów w miejscowości Ścinawa

W dniu 20.02.2024 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu odbyła się konferencja prasowa dotycząca ujawnienia nielegalnie zakopanych odpadów na terenie nieruchomości w miejscowości Ścinawa w powiecie lubińskim.

Inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ we Wrocławiu działając wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Lubinie oraz z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej z Lubina i Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Legnicy podczas realizacji czynności ujawnili zakopane na powierzchni ok. 2000 m2 na głębokości od 1,0 do 2,5 m. odpady, w tym odpady niebezpieczne (ropopochodne).

Podczas konferencji prasowej Wojewoda Dolnośląski, Maciej Awiżeń pochwalił szybkość i skuteczność działania wszystkich służb.

W konferencji prasowej udział wzięli (na zdjęciu od lewej):

  • Rafał Wolanowski – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
  • Tomasz Kubicki – za-ca Dolnośląskiego Inspektora Ochrony Środowiska
  • Mariusz Wojewódka – Dolnośląski Inspektor Ochrony Środowiska
  • Maciej Awiżeń – Wojewoda Dolnośląski
  • Joanna Cichla – Inspektor, Komendant Powiatowy Policji w Lubinie
  • Marek Maślej – za-ca Komendanta Powiatowego PSP w Lubinie
  • Marcin Piwowarski – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego PSP w Lubinie

 

 

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl