KONFERENCJA PRASOWA W M. ŻELEŹNIK Z UDZIAŁEM KIEROWNICTWA WIOŚ WE WROCŁAWIU

W dniu 08.03.2023r. o godz. 10.00 w miejscowości Żeleźnik gm. Strzelin odbyła się konferencja prasowa na temat działań służb podległych Wojewodzie Dolnośląskiemu w walce z nielegalnym składowaniem i przetwarzaniem odpadów na terenach kopalni i wyrobisk na przykładzie zdarzenia z dnia 19.01.2023r. w miejscowości Strzelce i z dnia 09.02.2023r. w miejscowości Żeleźnik, gdzie ujawniono i udaremniono nielegalny zrzut kilkudziesięciu ton nielegalnych odpadów.

Podczas konferencji Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski przedstawił jak ważną rolę w walce z przestępczością środowiskową jest współdziałanie wszystkich służb tj. WIOŚ, Policji, Prokuratury, Państwowej Straży Pożarnej, a także lokalnej społeczności.

WIOŚ we Wrocławiu we współdziałaniu z organami ścigania, Strażą Pożarną oraz przy pomocy lokalnej społeczności  prowadzi działania polegające na stałym monitorowaniu takich miejsc jak wyrobiska, kopalnie itp., tj. miejsca potencjalnego nielegalnego postępowania z odpadami.

Wojewoda zaznaczył, że współpraca wszystkich służb w tym zakresie jest bardzo dobra, a szybka wymiana informacji pozwala na skuteczną reakcję i możliwość przeciwdziałania takim procederom.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mariusz Wojewódka podkreślił, że dzięki zaangażowaniu wyżej wymienionych służb oraz posiadaniu przez WIOŚ we Wrocławiu specjalistycznego sprzętu, zakupionego m.in. z Funduszu Wojewody Dolnośląskiego dochodzi do coraz częstszych przypadków eliminowania działania grup przestępczych działających na terenie województwa dolnośląskiego.

Zastępca DWIOŚ Tomasz Kubicki przedstawił działania powstałego w maju 2022r. Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ we Wrocławiu, które polegają głównie na wykrywaniu przestępstw i wykroczeń p-ko środowisku ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami. Działania inspektorów skupiają się na działalności kontrolnej i interwencyjnej oraz kontroli transportów towarów i odpadów na szlakach komunikacyjnych w strumieniu krajowym i międzynarodowym. Współpraca w tym zakresie występuje głownie z KAS, ITD, Policją i Strażą Graniczną. Inspektorzy tego wydziału prowadzą na terenie całego województwa dolnośląskiego działania polegające na identyfikacji miejsc i podmiotów nielegalnie gospodarujących odpadami, w szczególności odpadami niebezpiecznymi.

W konferencji udział wzięli: Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, Kierownictwo WIOŚ we Wrocławiu, Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie.

Galeria zdjęć
Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl