Kontrola kopalni. Nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami wydobywczymi.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu zakończyli kontrolę kopalni, zlokalizowanej na terenie powiatu świdnickiego. Sprawdzono przestrzeganie przepisów dotyczących postępowania z odpadami wydobywczymi.

W trakcie kontroli stwierdzono, że przedsiębiorca nie posiada decyzji zatwierdzającej plan gospodarowania odpadami wydobywczymi. Ponadto, ustalono, że przedsiębiorca nie dotrzymał terminu w sprawie poinformowania WIOŚ o realizacji zarządzenia pokontrolnego.

Na przedsiębiorcę nałożono grzywnę w postaci dwóch mandatów za stwierdzone nieprawidłowości.

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl