Kontrola magazynowania obornika w Wałbrzychu

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu stwierdzili na terenie jednego z gospodarstw zlokalizowanych na terenie Wałbrzycha magazynowanie obornika, niezgodnie z przepisami prawa.


Fot. magazynowanie obornika
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu przeprowadzili kontrolę w jednym z gospodarstw, zlokalizowanych w obrębie Wałbrzycha. Podczas prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że obornik magazynowany jest niezgodnie z przepisami ustawy Prawo Wodne oraz Programem działań mającym na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganiem ich dalszemu zanieczyszczaniu.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję nakazującą usunięcie nieprawidłowości w zakresie magazynowania obornika na terenie kontrolowanego obiektu w Wałbrzychu w terminie do 31.12.2021 r.


Fot. magazynowanie obornika
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu
Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl