Kontrola oczyszczalni ścieków z naruszeniami

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu zakończyli kontrolę interwencyjną w jednej z oczyszczalni ścieków.
Kontrola potwierdziła wnioski dotyczące odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do odbiornika.


Fot. Zrzut ścieków
Źródło: Archiwum WIOŚ we Wrocławiu

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu po otrzymanym zgłoszeniu przeprowadzili kontrolę w jednej z oczyszczalni ścieków. W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono zanieczyszczenie pobliskiego rowu gminnego ściekami komunalnymi, przyczyną czego było odprowadzanie do ww. odbiornika nieoczyszczonych ścieków. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami podjęte zostaną działania pokontrolne.

Scroll to Top